Språklag på lulesamiska

Översättning av språklagen, SFS 2009:600, till lulesamiska.

Ladda ner: