Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Public Access to Information and Secrecy Act

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Engelsk översättning av Offentlighet och sekretess hos det allmänna, som kortfattat redogör för offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Broschyren innehåller också en redogörelse för tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar.