Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet

Yogyakartaprinciperna

Publicerad Uppdaterad

Svensk översättning av Yogyakartaprinciperna, framtagen 2010 av Integrations- och Jämställdhetsdepartementet.
Yogyakartaprinciperna behandlar en rad standarder inom skyddet för de mänskliga rättigheterna och dessas tillämpning i frågor om sexuell läggning och könsidentitet.

Ladda ner:

I syfte att skapa större klarhet och en mer sammanhållen syn på staters skyldigheter vad gäller skyddet för de mänskliga rättigheterna har Internationella juristkommissionen och International Service for Human Rights [internationella enheten för mänskliga rättigheter], utvecklat en uppsättning internationella rättsprinciper om tillämpning av internationell rätt när det gäller brott mot mänskliga rättigheter på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

En framstående grupp av experter på mänskliga rättigheter har utarbetat, utvecklat, diskuterat och finputsat dessa principer. Efter ett expertmöte vid Gadjah Mada universitetet i Yogyakarta, Indonesien, den 6–9 november 2006 antog 29 framstående experter från 25 länder, med olika bakgrund och sakkunskap inom området för mänskliga rättigheter, enhälligt Yogyakartaprinciperna om tillämpning av det internationella skyddet för de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet.

Yogyakartaprinciperna behandlar en rad standarder inom skyddet för de mänskliga rättigheterna och dessas tillämpning i frågor om sexuell läggning och könsidentitet. I dessa principer fastställs ländernas huvudsakliga skyldighet att implementera mänskliga rättigheter. Varje princip åtföljs av detaljerade rekommendationer till länderna.