Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Diarienummer: UD.14.012

Publicerad Uppdaterad

Antalet barn som olovligen förs bort eller hålls kvar i ett annat land än det där barnet är bosatt har ökat under senare år.

Den här skriften är till för att ge dig som drabbad förälder ett praktiskt stöd genom att erbjuda information om vad du själv kan göra som förälder, vad du kan få hjälp med och vart du kan vända dig. Den erbjuder samtidigt information om vad du inte kan få hjälp med. Den informationen är också viktig för att dina förväntningar ska vara realistiska.

Ladda ner:

Vi vill understryka att Utrikesdepartementet (UD) inte kan vara ditt ombud. Vi vill därför uppmana dig att anlita en advokat som väl känner till den här typen av ärenden, om du skulle få problem som kan kräva en domstolsprövning.

Skriften vänder sig även till dig som misstänker att ditt barn kan komma att föras bort. Du får information och tips på hur du kan agera för att i möjligaste mån förebygga ett bortförande.

Barnbortföranden sker både till och från Sverige. Skriften handlar dock framför allt om barnbortföranden från Sverige.

Den här skriften tar även upp frågor som har att göra med vårdnaden och umgänget med ditt barn i internationella sammanhang. Som exempel kan nämnas frågan vad som gäller om du har en svensk dom om umgänge, men barnet har flyttat till ett annat land.

De ofta svåra frågor som man ställs inför på det aktuella området har gjort att flera länder känt behov av ett utökat internationellt samarbete. Det är framför allt tre internationella överenskommelser som är viktiga -1980 års Haagkonvention, Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention.

Genvägar

Informationsmaterialet finns även på engelska.