Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan skärps och skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation stärks

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i lagstiftningen om svenskt medborgarskap. Förslagen innebär att kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan skärps, samt att skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation förbättras.

Ladda ner:

– Nu skärper vi kraven för att få ett svenskt medborgarskap. Medborgarskapet har en stor betydelse, och ska inte längre lättvindigt ges till personer som begått eller misstänks ha begått grova brott. Samtidigt inför vi ett förstärkt skydd mot befrielse från svenskt medborgarskap. Ingen ska, till exempel på grund av hedersförtryck, tvingas avsäga sig sitt svenska medborgarskap med syfte att föras ut ur landet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Svenskt medborgarskap kan i dag förvärvas vid födelsen, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. När det gäller förvärv av medborgarskap genom anmälan, ställs det avsevärt lägre krav än vid förvärv efter ansökan. Samtidigt har den som uppfyller kraven för förvärv av medborgarskap genom anmälan, till skillnad från vad som gäller vid en ansökan, en ovillkorlig rätt att få svenskt medborgarskap.

Enligt regeringen finns det starka skäl för att en utlänning som kvalificerar sig för den rätt till svenskt medborgarskap som staten erbjuder genom anmälningsförfarandet, också ska uppfylla vissa grundläggande krav på skötsamhet och respekt för samhället. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss som innebär att kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan skärps. Det föreslås att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som har en anknytning till vissa grupper och organisationer, inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap.

Regeringen föreslår även ändringar i reglerna om befrielse från svenskt medborgarskap. Ändringarna innebär ett förstärkt skydd för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation. Ingen ska mot sin vilja, till exempel på grund av att han eller hon lever i en hederskontext, tvingas att avsäga sig sitt svenska medborgarskap.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Laddar...