Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Uppdrag att se över bostadshyresgästens ställning när en lägenhet förstörs Diarienummer: Ju2017/08521/LP

Publicerad

En sakkunnig person ges i uppdrag att se över hyresgästens ställning när en lägenhet förstörs.

Ladda ner:

Utredaren ska överväga de förändringar som kan behövas för att hyresgästen ska ha ett starkt bostadssocialt skydd och lämna de förslag som övervägandena medför. Utöver detta ingår i utredarens uppdrag att lämna förslag som gör det möjligt att upprätta vissa handlingar enligt hyresförhandlingslagen elektroniskt.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018.

Pressmeddelande: Utredare ska se över hyresgästens ställning när lägenheten förstörs