Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

En strategi för svensk rymdverksamhet

I skrivelsen En strategi för svensk rymdverksamhet (2017/18:259) presenterar regeringen en strategi som bör utgöra en plattform för Sveriges långsiktiga arbete med rymdverksamhet. Av strategin framgår vilka övergripande områden som regeringen vill prioritera och vilka mål som finns för respektive område.

Ladda ner: