Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Sambor och deras gemensamma hem

Publicerad

Ladda ner:

Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar begreppet sambor och anger när ett samboförhållande ska anses ha upphört.

Beställ tryckt version

Beställ tryckta versioner av broschyren via e-post till Justitiedepartementets kommunikationsfunktion.
Ange
- namn
- leveransadress
- antal exemplar
- titel på trycksaken