Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken

Publicerad

I detta handlingsprogram presenterar regeringen fem strategiska områden med inriktning och åtgärder för det långsiktiga arbetet med att bevara och främja de nationella minoritetsspråken.

Ladda ner:

För varje strategiskt område anges inriktning och åtgärder för arbetet med att bevara och främja de nationella minoritetsspråken. Arbetet är långsiktigt och handlingsprogrammet ska fungera som en struktur i det arbetet, både i närtid och på längre sikt.