Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

ICCPR-kommitténs granskning (2020-03-13) av ärendet D.A.M. mot Sverige

Publicerad

Frågan om utvisning av klaganden till Somalia skulle strida mot artikel 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sammanfattning av granskningen

Kommittén beslutade att avvisa ärendet.