Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

ICCPR-kommitténs granskning (2020-03-13) av ärendet J.B.N.K mot Sverige

Publicerad

Frågan om utvisning av klaganden till Rwanda skulle strida mot artikel 6 och 7 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sammanfattning av granskningen

Kommittén beslutade att avvisa ärendet.