Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15–16 juni 2015