Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Justitieminister Gunnar Strömmer och statssekreterare Anders Hall deltar på RIF-möte i Luxemburg

Publicerad

Den 19–20 oktober hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. På agendan står bland annat diskussioner om radikalisering av unga på nätet, den yttre dimensionen av migration, och förbättring av rättssystemens effektivitet och kvalitet.

I anslutning till RIF-mötet samlar justitieminister Gunnar Strömmer ministerkollegor från länder med liknande situationer till ett särskilt möte om EU:s arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism.

På dagen för inrikes frågor deltar justitieminister Gunnar Strömmer i en lunchdiskussion om situationen i Mellanöstern och konsekvenserna för EU:s inre säkerhet. Statsrådet deltar också i diskussioner om det övergripande läget i Schengenområdet och smuggling av migranter och om förebyggande av radikalisering av unga på nätet.

Under dagen kommer mötesdeltagarna även att få en lägesrapport om det pågående arbetet med rådets förslaget till förordning om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Statssekreterare Anders Hall deltar i samtal om den yttre dimensionen av migration. Ministrarna kommer även informeras om läget i de pågående förhandlingarna om migrations- och asylpakten.

Under fredagen, dagen för rättsliga frågor, äger bland annat en riktlinjedebatt rum om kommissionens förslag om harmonisering av vissa aspekter av insolvenslagstiftningen, alltså en gemensam minimireglering inom EU i vissa konkursrättsliga frågor. Som en del av RIF-rådets återkommande diskussioner om rättsstatsfrågorna kommer även en diskussion om förbättringar av rättssystemens effektivitet och kvalitet att hållas. Från svensk sida deltar ambassadör Mikaela Kumlin Granit.

För mer information och eventuella intervjuförfrågningar, kontakta respektive pressekreterare.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand