Kommenterad dagordning inför rådet för allmänna frågor (GAC) den 24 maj 2016