Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 7 februari 2017