Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 7 mars 2017