Kommenterad dagordning inför Allmänna rådet den 12 december 2017