Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 23 januari 2018

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 23 januari 2018 finns följande punkter på dagordningen:

  • Ett fördjupat EMU
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • (ev.) Momspaketet
  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • Europeiska planeringsterminen 2018
  • Rådets slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2018
  • Rådets slutsatser om den årliga förvarningsrapporten 2018
  • Rådets rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet
  • Genomförande av handlingsplanen för hantering av dåliga lån i Europa