Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 22 juni 2018

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 22 juni 2018 finns följande punkter på dagordningen: 

 • Administrativt samarbete på mervärdesskatteområdet
 • Mervärdesskatt - "enkla lösningar"
 • Europeisk insättningsgarantiförsäkring
 • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
 • Direktivet om insolvens, omstrukturering och en andra chans
 • Rådets rekommendationer om 2018 års nationella
  reformprogram för varje medlemsstat och rådets yttranden om
  de uppdaterade stabilitets- och konvergensprogrammen
 • Rådets beslut och rekommendationer om genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten
 • Konvergensrapporter från kommissionen och Europeiska centralbanken