Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 19 mars 2019