Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 12 juli 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 12 juli 2022 finns följande punkter på dagordningen: 

  • (ev.) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • (ev.) Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands militära aggression mot Ukraina
  • (ev.) Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Den europeiska planeringsterminen 2022: Slutsatser om 2022 års fördjupande granskningar inom ramen för förfarandet vid makroekonomiska obalanser
  • Kroatiens införande av euron
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 15–16 juli 2022: EU:s mandat
  • Slutsatser om rapporten om de offentliga finansernas hållbarhet 2021