Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 14 februari 2023

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 14 februari 2023 finns följande punkter på dagordningen:

  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands angrepp mot Ukraina
  • Översyn av den ekonomiska styrningen
  • (ev.) Rådets genomförandebeslut inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Förberedelser inför G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 23–24 februari 2023 – EU:s mandat vid G20
  • Slutsatser om EU:s reviderade förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.