EU och Sverige

Sedan 1 januari år 1995 är Sverige medlem i EU efter en nationell folkomröstning år 1994. Medlemskapet i EU betyder att Sverige är med i EU:s arbete och kan påverka de beslut som fattas.

Sverige står tillsvidare utanför EMU, den Ekonomiska och monetära unionen. EMU betyder bland annat att medlemsländerna har euron som gemensam valuta. I september år 2003 höll Sverige en folkomröstning om vi skulle gå med i EMU. 55,9 procent av väljarna svarade nej.

Det finns personer som representerar Sverige i alla EU:s delar. Vi har också en svensk EU-kommissionär. Dessutom finns flera svenskar som har olika tjänster i EU:s administration. Ungefär 1 200 svenskar arbetar inom EU.

EU:s webbplats