Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag. Det finns även ett antal stiftelser som har bildats av staten.

Myndigheter med flera

Totalt 316 träffar.

 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap

  Myndigheten för arbetsmiljökunskap har regeringens uppdrag att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor.

 • Nationalmuseum

  Nationalmuseum ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.

 • Teracom Group AB (Teracom)

  Teracom Group AB är ett nätbolag som erbjuder säkra nät, TV- och radioutsändningar, förbindelsetjänster samt inplaceringar och service.

 • Myndigheten för stöd till trossamfund

  Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

 • Revisorsinspektionen (RI)

  Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn över dessa revisorer och revisionsbolag. Bytte namn från Revisorsnämnden (RN) den 1 april 2017.

 • Karlstads universitet

  Karlstad universitet har ett 70-tal program och drygt 900 fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen sker inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden.

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde erbjuder utbildning inom områdena beteendevetenskap, data och IT, dataspelsutveckling, ekonomi, juridik och samhälle, ingenjör, teknik och natur, humaniora och undervisning, vård och hälsa.

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad bedriver utbildning och forskning inom ett brett fält, men tre profilområden är extra starka: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 500 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv är högskolans övergripande forskningsprofiler.

 • Högskolan i Borås

  Högskolan erbjuder utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och IT, pedagogik och lärarutbildningar, teknik och ingenjörsutbildningar, textil och mode samt vårdvetenskap.