Myndigheter med flera

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Det finns även ett antal stiftelser och andra organisationer som har bildats av staten eller som staten har inflytande över.

Myndigheter med flera

Totalt 312 träffar.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet finns i Sundsvall och Östersund. Universitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, design, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Det mesta av forskningen sker i samverkan med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny kunskap.

 • Malmö universitet

  Malmö universitet har cirka 100 utbildningsprogram och runt 350 kurser. Många av programmen är professionsutbildningar och innehåller inslag av praktik eller projektarbete i nära kontakt med externa aktörer och samarbetspartners. Malmö universitets forskningsinriktningar finns inom nästan hela det vetenskapliga spektrumet.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet har 300 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser.

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, språk, humaniora, musik, media, teater och vård. Forskningen vid universitetet är samhällsnyttig och tillämpad. Den har ofta sin upprinnelse i konkreta behov i industrin eller den offentliga sektorn.

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö. Universitetet har 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Forskningen spänner över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, och innehåller en rad väletablerade forskningsområden.

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet erbjuder utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. Universitetet bedriver forskning inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap.

 • Kungl. Tekniska högskolan (KTH)

  Utbildning och forskning inom KTH omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

 • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH)

  Kungl. Musikhögskolan i Stockholm erbjuder utbildningar i bland annat klassisk musik, jazz, folkmusik, musik från andra kulturer, musik- och medieproduktion, komposition, dirigering och musikpedagogik, samt olika ämneslärarutbildningar med inriktning musik.

 • Kungl. Konsthögskolan

  Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur. Forskningsmiljön vid Kungl. Konsthögskolan är fokuserad på konst, villkoren för konstnärlig produktion och nutida utmaningar för en sådan praktik inom och utom konstvärlden.

 • Kungl. biblioteket (KB)

  Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur. KB ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som publiceras i Sverige. KB ska också ha överblick över och verka för samverkan i det allmänna biblioteksväsendet samt tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster. KB ligger i Stockholm men har också verksamhet i Bålsta, Strängnäs och Grängesberg.

 • Konstfack

  Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och har sedan 1844 utbildat morgondagens konstnärer, designer, konsthantverkare och lärare. Alla utbildningar vilar på konstnärlig grund.

 • Karolinska institutet (KI)

  I Sverige står Karolinska institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

 • Institutet för rymdfysik

  Institutet för rymdfysik bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. Institutet har verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Huvudkontoret finns i Kiruna.

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst erbjuder utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och kurser inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

 • Högskolan Kristianstad (HKR)

  Högskolan Kristianstad har 45 program, 450 kurser. Högskolan har ett brett utbud av professionsinriktade program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. De tre största utbildningsområdena är lärarutbildningarna, vårdutbildningarna och ekonomprogrammen.

 • Sveriges Fängelsemuseum

  Sveriges Fängelsemuseum visar, förvaltar, brukar, samlar in och dokumenterar kulturarv ur kriminalvårdens historia.

 • Nämnden för hemslöjdsfrågor

  Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd. En viktig del av arbetet är information, utbildning och samordning för hemslöjdskonsulentersverksamheten.

 • Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

 • Upphandlingsmyndigheten

  Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Målet är att utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar.

 • Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU

  Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU, har till uppgift att avge utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.