Hoppa till huvudinnehåll
Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om insatser för att förbättra förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. 2017

Publicerad

Målsättningen med regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar är att bidra till och stärka det utvecklingsarbete som pågår i landstingen för att utveckla en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Som ett led i detta har staten ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ladda ner:

Det är strategiskt viktigt att vården för personer med kroniska sjukdomar förbättras. I och med att närmare halva befolkningen i Sverige har minst en kronisk sjukdom knyts ca 80-85 procent av av vårdens kostnader till vården av dessa patientgrupper. Mycket talar för att utvecklingen med en växande andel personer med kroniska skjukdomar går att bryta. Många sjukdomar kan förebyggas och behandlas.

Målsättningen med regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar är att bidra till och stärka det utvecklingsarbete som pågår i landstingen för att utveckla en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. I första hand handlar det om att främja ett mer kunskapsbaserat och patientcentrerat arbetssätt samt stärka vårdens arbete med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande instaser.

Parterna är bland annat överens om att SKL under 2017 kommer att arbeta för att färbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, med särskilt fokus på primärvården. Parterna är även överens om att SKL kommer att samordna sina insatser med det arbete som bedrivs inom ramen för Socialstyrelsen upddrag att genomföra insatser för att för bättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

Budget

I budgetpropositionen för 2014 föreslogs en fyraårig satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen pågår mellan åren 2014-2017 och omfattar totalt 450 000 000 kronor.

Laddar...