Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis Diarienummer: S2021/05364

Publicerad

Efter överläggningar mellan företrädare för Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en tilläggsöverenskommelse träffats mellan staten och SKR om digitala covidbevis.

Ladda ner: