Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention Diarienummer: S2022/04839

Publicerad

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har slutit en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023.

Ladda ner: