Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tilldelar Arne Ljungqvist regeringsmedaljen Illis Quorum för sitt antidopningsarbete

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har beslutat att tilldela professor Arne Ljungqvist Illis Quorum* av tolfte storleken för sina utomordentliga insatser för en ren och hälsosam idrott fri från dopning. Regeringen har även beslutat att ge ett utökat ekonomiskt bidrag på en miljon kronor till Världsantidopningsbyrån(WADA) och dess forskningsprogram för antidopning.

– Professor Arne Ljungqvist har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för idrotten men också för Sverige. Han har varit en viktig ambassadör för den svenska modellen med en stark lagstiftning mot dopning och en fri och ansvarstagande idrott, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

En miljon kronor till WADA

Arne Ljungqvist har varit en ledande kraft för att skapa och utveckla WADA. Han har genom sina insatser mot dopning bidragit till en renare och hälsosammare idrott i hela världen.

I samband med utmärkelsen har regeringen även beslutat att ge ett utökat ekonomiskt bidrag till WADA på en miljon kronor, som motsvarar det som Sverige årligen bidrar med till det internationella antidopningsarbetet.

– Sverige har, mycket tack vare Arne Ljungqvist, varit världsledande i antidopningsarbetet. I samband med utmärkelsen ger vi ett ekonomiskt bidrag till WADA. Bidraget är också en signal om att Sverige avser att fortsätta prioritera antidopningsarbetet internationellt, avslutar Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Om Arne Ljungqvist och Illis quorum

Arne Ljungqvist hade en framgångsrik karriär som elitidrottare med bland annat deltagande i sommar-OS i Helsingfors 1952 i höjdhopp. Därefter har han ägnat sin tid till ideella ledaruppdrag inom idrotten nationellt och internationellt. Han har varit ordförande i Svenska Friidrottsförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund, vice ordförande i Internationella friidrottsförbundet (IAAF) och Världsantidopningsbyrån (WADA). Han har varit ledamot av Internationella olympiska kommittén från 1994 fram tills sin 80-årsdag samt ordförande i IOK och WADA:s kommittéer för medicin och hälsa. I sin civila karriär var Arne Ljungqvist bland annat professor i medicin vid Karolinska Institutet samt rektor för gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Illis quorum-medaljen instiftades 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Medaljen delas ut av regeringen för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljens fullständiga namn, Illis quorum meruere labores, betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det".

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.