Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringsbeslut: Delegation för att minska ungdomsarbetslösheten

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en Delegation för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (A 2014:06). Lil Ljunggren Lönnberg har utsetts till ordförande i delegationen.

– Den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Därför träffar jag nu Sveriges alla kommuner för att erbjuda nya och mer flexibla samarbetsformer. Delegationens roll är att underlätta denna samverkan, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer. En viktig utgångspunkt för delegationen är de redan pågående kommundialogerna om hur regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten. Delegationens arbete ska utgå från både befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ inom arbetsmarknadspolitiken.

Delegationen ska särskilt verka för att kommunerna på ett bra sätt kan använda de arbetsmarknadspolitiska insatserna inklusive yrkesintroduktionsanställningar. Delegationen ska också verka för att fler unga arbetslösa utan fullgjord gymnasieutbildning ges möjlighet att kombinera arbete eller praktik och utbildning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2018.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00