Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagföring i Sverige av sexköp utomlands ska utredas

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har gett Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22) i uppdrag att analysera och ta ställning till om personer som köper sexuella tjänster utomlands ska kunna lagföras vid svenska domstolar.

Utredningen har sedan tidigare i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare åtgärder mot människohandel, köp av sexuell tjänster och köp av sexuella handlingar av barn.

– Regeringen prioriterar arbetet mot trafficking och människohandel. Köp av sexuella tjänster är oacceptabelt oavsett om det sker i Sverige eller utomlands. Det är viktigt att lagstiftningen återspeglar detta, säger justitieminister Morgan Johansson.

De som säljer sexuella tjänster befinner sig ofta i en mycket utsatt situation och utnyttjas inte sällan av såväl köpare som kopplare och människohandlare. Det är angeläget att motverka att personer med anknytning till Sverige utnyttjar människor, bidrar till människohandel och andra övergrepp och brott som är förknippad med köp av sexuella tjänster. Regeringen vill därför att människohandelsutredningen analyserar och tar ställning till om personer som köper sexuella tjänster utomlands ska kunna lagföras i svenska domstolar.

I dag kan svenska domstolar inte lagföra personer som köpt sex i länder där det inte är förbjudet eftersom den huvudregeln är att svenska domstolar bara kan lagföra personer för handlingar som är straffbara både där de begås och i Sverige.

En rad brott, bland annat vissa barnpornografibrott, köp av sexuell handling av barn, äktenskapstvång, människohandel och könsstympning, har dock undantagits från kravet på dubbel straffbarhet. Kriminaliseringen av sexköp har haft effekt på efterfrågan på sexuella tjänster och markerar tydligt samhällets inställning. Regeringen anser därför att det finns anledning att analysera och överväga möjligheterna att också köp av sexuell tjänst undantas från kravet på dubbel straffbarhet. En sådan reglering finns idag bland annat i Norge.

– Ett borttagande av kravet på dubbel straffbarhet skulle innebära att det blir möjligt att i Sverige lagföra köp av sexuell tjänst som skett utomlands oavsett om gärningen är kriminaliserad i den stat där den begåtts eller inte. En sådan förändring skulle tydliggöra samhällets inställning till det oacceptabla utnyttjande av människor som köp av sex är, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 9 mars 2016.

Dir. 2015:6 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22)

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rikard Grozdics
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00