Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen skärper arbetet mot miljögifter

Publicerad Uppdaterad

Spridningen av högfluorerade ämnen ska begränsas. Regeringen ger Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram. Andra myndigheter ska ta fram riktvärden och genomföra en kartläggning av förekomsten av högfluorerade ämnen i Sveriges yt- och grundvatten.

I Tullinge i Botkyrka, i Uppsala, Halmstad, Båstad och Kallinge i Ronneby har högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, hittats i grundvattentäkter. Orsaken till dessa ämnen i grund- och dricksvatten är bland annat användning av brandskum på såväl allmänna som militära flygplatser.

- Jag ser mycket allvarligt på att barn och vuxna har fått i sig högfluorerade ämnen via dricksvattnet. Även om ämnena inte ger några akuta hälsoproblem vet vi att de lagras i kroppen och förs över från moder till barn. Det finns misstankar om att exponering under en längre tid kan ge negativa hälsoeffekter, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Kemikalieinspektionens uppdrag innebär att vidareutveckla handlingsplanen för en giftfri vardag och intensifiera arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ett prioriterat område är de svårnedbrytbara och giftiga högfluorerade ämnena.

Kemikalieinspektionen ska ta fram förslag till en möjlig reglering av brandskum. Myndigheten ska också ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för att minska förekomsten av högfluorerade ämnen i andra kemiska produkter och varor.

Statens Geotekniska Institut får i uppdrag att ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten. Detta har sedan länge efterfrågats av kommuner och myndigheter som behöver bilda sig en uppfattning om hur allvarlig föroreningen är och därmed få en indikation på om åtgärder bör vidtas.

Naturvårdsverket får i uppdrag att i samarbete med andra myndigheter genomföra en screening av miljögifter, däribland högfluorerade ämnen, i yt- och grundvatten. Undersökningen ska ge en bild av var föroreningarna finns och hur allvarliga de är. Myndigheterna ska också analysera resultatet och ge förslag till vidare åtgärder.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.