Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Viktigt meddelande till allmänheten via sms

Publicerad · Uppdaterad

Regeringens utredare Erik O. Wennerström lämnade i fredags sitt betänkande gällande viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni. Utredaren föreslår en lagändring som möjliggör för mobiloperatörer att förmedla viktiga meddelanden till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser till de mobiltelefoner som finns i ett drabbat område.

Regeringens utredare Erik O. Wennerström lämnade i fredags sitt betänkande gällande viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni. Utredaren föreslår en lagändring som möjliggör för mobiloperatörer att förmedla viktiga meddelanden till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser till de mobiltelefoner som finns i ett drabbat område.

Vid allvarliga olyckor och kriser sänds idag viktiga meddelanden till allmänheten i radio och TV. I vissa fall används också utomhussignalen "Hesa Fredrik". SOS Alarm har tagit fram ett nytt tekniskt system för viktigt meddelande till allmänheten via fast och mobil telefoni. En del av systemet innebär att sms ska kunna skickas till personer som faktiskt befinner sig i ett drabbat område.

Utredaren föreslår en lagändring som gör att det skapas rättsliga förutsättningar för att driftsätta systemet. Lagändringen innebär att mobiloperatörer får använda uppgifter om var mobiltelefoner finns för att kunna förmedla viktiga meddelanden till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

Utredaren föreslår också att mobiloperatörerna ska vara skyldiga att medverka till förmedling av viktiga meddelanden till allmänheten via sms.

SOU 2014:92 Viktigt meddelande till allmänheten via sms

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00