Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utser två justitieråd till Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag utnämnt Mari Andersson och Leif Gäverth till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Mari Andersson har de senaste två åren varit tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm. Dessförinnan var hon lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm i drygt åtta år. Under åren 2001–2004 var hon chefsrådman vid samma domstol. Hon har även arbetat i Statsrådsberedningen och Finansdepartementet och var under åren 1991–1997 sekreterare i Skattelagskommittén. Vidare har hon haft uppdrag som särskild utredare och expert i flera statliga utredningar. Hon anställdes som kammarrättsassessor 1985. Mari Andersson tillträder den 1 maj 2015.

Leif Gäverth är sedan 2010 lagman i Förvaltningsrätten i Uppsala och var innan dess lagman vid Länsrätten i Västmanlands län. Dessförinnan var han kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm i fyra år. Under åren 1993–2002 hade han olika chefsbefattningar i Skatteverket. Han är sedan 2005 ledamot i Skatterättsnämnden och har också haft uppdrag som särskild utredare och även varit expert och sekreterare i statliga utredningar. Vidare är han juris doktor i skatterätt. Han anställdes som kammarrättsassessor 1993. Leif Gäverth tillträder den 5 oktober 2015.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Eva Zawiska-Önnertson
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00