Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att ensamstående kvinnor ska ges möjlighet till assisterad befruktning.

Förslaget innebär att ofrivilligt barnlösa ensamstående kvinnor ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor. En ensamstående kvinna som genomgår en sådan behandling blir barnets enda rättsliga förälder.

Samhällets bidrag för att tillgodose någons önskan att få barn måste alltid ske med barns bästa i fokus. Inför en behandling ska det, på samma sätt som för par, göras en prövning av om det kan antas att barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Lagförslaget innebär också att barnets rätt att få kunskap om sitt genetiska ursprung stärks. Barn som har kommit till med donerade spermier inom svensk hälso- och sjukvård har, när de har uppnått tillräcklig mognad, rätt att få del av uppgifter om givaren.

– Att bli förälder är för många människor en viktig del av livet. Det är angeläget att det finns möjligheter även för ofrivilligt barnlösa ensamstående kvinnor att få barn. I dag åker många kvinnor utomlands för assisterad befruktning. Nu öppnas den möjligheten också i Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Familjer kan se ut på olika sätt och många barn växer i dag upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Det är hög tid att ensamstående kvinnor ges samma möjlighet till assisterad befruktning som gifta, registrerade partner och sambor. Förslaget innebär att Sverige äntligen får en tidsenlig lagstiftning på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00