Regeringen tillsätter utredning för att göra det enklare och billigare att finansiera nya tåg

Regeringen beslutade den 17 juni 2015 att tillsätta en utredning om Sveriges tillträde till Kapstadskonventionens järnvägsprotokoll. Protokollet har tagits fram för att göra det enklare och billigare att finansiera anskaffandet av nya järnvägsfordon. Lagmannen Ralf G Larsson har utsetts till särskild utredare.

Sverige står inför stora investeringar på järnvägsområdet. Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet genom bland annat satsningar på nya stambanor för höghastighetståg kommer att ha hög prioritet under kommande år. Ett bättre fungerande och större järnvägsnät innebär att det behövs ökade investeringar i nya tåg. Ett svenskt tillträde till Kapstadskonventionens järnvägsprotokoll kan förväntas minska finansieringskostnaderna för dessa tåg. Mot den bakgrunden har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att bedöma om Sverige ska tillträda järnvägsprotokollet till Kapstadskonventionen.

Genom järnvägsprotokollet har det införts en ordning för internationella säkerhetsrätter (till exempel panträtt) vid överlåtelser av järnvägsfordon som ska öka förutsebarheten och minska risken för finansiärerna. Det ger förutsättningar för lägre finansieringskostnader för järnvägsbolag som ska anskaffa nya tåg och vagnar.

– Regeringen prioriterar satsningar på att rusta upp och bygga ut det svenska järnvägsnätet. Järnvägsföretagens behov av tåg och andra järnvägsfordon kan därför förväntas öka framöver. Det är viktigt att svenska järnvägsföretag har goda konkurrensvillkor och låga finansieringskostnader. Kapstadskonventionens järnvägsprotokoll kan göra det enklare och billigare att anskaffa nya tåg och regeringen har därför beslutat att utreda hur ett svensk tillträde skulle kunna gå till, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar. 

Lagmannen vid Göteborgs tingsrätt, Ralf G Larsson, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2016.

Dir. 2015:66 Tillträde till järnvägsprotokollet

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Liv Bernitz
Kansliråd
Telefon (växel) 08-405 10 00