Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare utsedd till utredningen om ett reformerat premiepensionssystem

Publicerad

Regeringen har idag utsett Patric Thomsson till särskild utredare för utredningen Ett reformerat premiepensionssystem.

- Patric Thomsson har mycket goda kunskaper om det svenska pensionssystemet och juridiken kopplad till detta. Jag är glad att han kommer leda utredningsarbetet, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Regeringen beslutade samtidigt om tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att tiden för redovisning av uppdraget ändras från senast den 3 september 2015 till senast den 2 september 2016. Tilläggsdirektiven innebär också att utredaren får i uppdrag att analysera och föreslå genomförande av förslag på författningsändring från Pensionsmyndigheten, som rör placering av nysparares kapital när pensionsrätt för premiepension fastställs för första gången.

- Tilläggsuppdraget sker med anledning av att Pensionsmyndigheten har gett ett regelförenklingsförslag som har bäring på en av de frågor som utredaren ska analysera enligt kommittédirektivet. Jag tycker därför att det är bra att utredaren även beaktar det nytillkomna författningsförslaget i sitt kommande arbete, avslutar Per Bolund.

Patric har tidigare bl.a. varit tf. chefsjurist på Premiepensionsmyndigheten och huvudsekreterare i Solvens II-utredningen och Tjänstepensionsföretagsutredningen. Utredningen kommer att starta sitt arbete den 31 augusti 2015.

Kommittédirektiven har tagits fram i samråd med Pensionsgruppen.

Dir.2015:76 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett reformerat premiepensionssystem

 

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Beatrice Ordeberg
Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 17 08
e-post till Beatrice Ordeberg, via registrator