Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nu görs insatser för att förbjuda bisfenol A i vattenrör

Publicerad

Regeringen vill förbjuda användning av bisfenol A i hushållens vattenrör eftersom det riskerar att sprida hormonstörande ämnen i dricksvattnet. En anmälan om detta kommer inom kort att skickats till den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

Bisfenol A är ett ämne som misstänks vara hormonstörande. Allt mer forskning tyder på att hormonstörande ämnen kan skada människans fortplantning, påverka foster och öka risken för fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Små barn är särskilt känsliga för exponering för hormonstörande ämnen.

Studier som Kemikalieinspektionen har låtit utföra visar att vattenrör som har renoverats med vissa epoxiprodukter kan läcka bisfenol A till vattnet. Höga halter av ämnet har uppmätts i varmvatten från sådana rör. Spädbarn som får välling eller mjölkersättning beredd på ljummet vatten eller avsvalnat varmvatten riskerar därför att få i sig höga halter av bisfenol  A. 

– Förbudet behövs för att skydda små barn från att skadas av hormonstörande ämnen som bisfenol A. I Sverige används redan mer miljövänliga material och metoder för renovering av vattenrör och det är bra, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Förbudet är tänkt att omfatta användning av så kallad tvåkomponentsepoxi, där komponenterna blandas på plats vid installation.

Kontakt

Jerker Forssell
Kansliråd, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 070-389 39 71
e-post till Jerker Forssell

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.