Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Uppdrag för att minska mikroplast i haven

Publicerad

Föroreningar av plastpartiklar i haven utgör ett växande hot mot djurlivet i havet, och i förlängningen även mot människors hälsa. Regeringen beslutar därför att ge Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och åtgärda de viktigaste källorna till föroreningarna.

– Mikroplaster i haven är ett hot mot både människor och miljö och det sprids från många olika källor. Genom ett tätare samarbete mellan myndigheter och berörda intressenter kan vi minska spridningen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Marina djur som filtrerar vattnet på föda, som blåmusslor och djurplankton, kommer att få i sig mikroplaster. Genom att miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga partiklar kan de därmed också ta upp miljögifter i högre utsträckning. I sin tur kan det påverka halterna i de livsmedel från havet som människor äter.

Uppdraget till Naturvårdverket gäller till den 15 juni 2017 och ska genomföras i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda myndigheter.

Fakta om förekomsten av mikroplast i haven

Den omfattande förekomsten av mikroplaster i haven beror inte enbart på att större plastpartiklar har brutits ned till mindre. Mikroplaster tillsätts i ökande utsträckning i kosmetiska produkter och i kemiska hushållsprodukter för att ge en skrubbande funktion. Vidare finns studier som visar att textilier av till exempel fleece kan släppa ifrån sig ett betydande antal fibrer. Andra studier visar på att slitage av bildäck, båtskrov, målade ytor med flera kan vara betydande källor.

Kontakt

Jerker Forssell
Kansliråd, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 070-389 39 71
e-post till Jerker Forssell

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.