Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Publicerad

För att förbättra lärmiljön, arbetsmiljön och minska miljöpåverkan har regeringen beslutat om en statsbidragsförordning för att rusta upp skollokaler. Fram till 2018 har drygt en miljard kronor avsatts till ändamålet.

– Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler. Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Enligt förordningen får bidrag lämnas för åtgärder i skollokaler i syfte att:

1. förbättra lärmiljön, exempelvis lokalernas utformning och användbarhet samt upplevelsen av trygghet,

2. förbättra arbetsmiljön, exempelvis luftkvalitet, ljudmiljö och förutsättningar för städning, och

3. minska miljöpåverkan, exempelvis minskad användning av särskilt farliga ämnen eller minskad energi- eller vattenanvändning.

Bidrag får endast lämnas för åtgärder som uppfyller samtliga punkter i första stycket.

Statsbidraget kan gå till skollokaler för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Bidrag lämnas med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor. Till stöd för att rusta upp skollokaler avsattes 15 miljoner kronor för 2015 och 330 miljoner kronor beräknas per år för 2016–18 genom vårändrings­budgeten för 2015. För sådan utbildning där elevskyddsombud finns ska dessa ha varit delaktiga i beredningen av ansökan om statsbidrag.

Förordningen träder i kraft den 1 november 2015.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00