Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016: Fler unga får fri tandvård

Publicerad

Tidigare idag presenterades en satsning på höjd åldersgräns för fri tandvård ur den budgetöverenskommelse som regeringen har slutit med Vänsterpartiet. Under mandatperioden avses åldersgränsen för den fria tandvården att utökas successivt upp till och med det år man fyller 23.

Det innebär en förändring från dagens gräns som är satt till det år en person fyller 19 år.  Förändringen genomförs i två steg där gränsen föreslås höjas till 21 år från och med 2017. Från och med 2018 avses gränsen höjas ytterligare, till 23 år.

- Jag är glad över att vi nu kan garantera fler unga en avgiftsfri tandvård. Genom att grundlägga en god tandhälsa i unga år hos fler än idag kan vi också på sikt minska skillnaderna i tandhälsa, och därmed hälsoklyftorna i befolkningen, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

För satsningen avsätts i budgeten 233 miljoner kronor år 2017 och 463 miljoner kronor per år från 2018. Förändringen avses träda ikraft i ett första steg den 1:e januari 2017 och fullt ut den 1:e januari 2018, och ske genom att dagens system för fri tandvård upp till och med det år man fyller 19 år utökas genom en höjd åldersgräns.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.