Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ideella föreningar får ökade anslag för läxhjälp

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en förordningsändring som innebär att elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Dessutom får de ideella föreningar som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete ökade anslag.

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas betalningsförmåga. Regeringen vill att alla elever i samtliga årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Huvudmän har hittills inte kunnat få statsbidrag om de inte låtit sina egna lärare genomföra hjälpen med läxor eller annat skolarbete. I och med ändringen kommer huvudmän som anordnar hjälp med läxor i samarbete med ideella föreningar få använda den ideella föreningens bemanning. Dessutom kommer de pengar som öronmärkts för ideella föreningar att fördubblas från fyra till åtta miljoner kronor per år.

- Nu kan fler elever som behöver det allra mest få hjälp med läxor och mer tid vid sidan av schemat. Alla elever ska få den hjälp och den tid de behöver och nu får huvudmännen större möjligheter att uppfylla detta, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

För att stimulera fler huvudmän att erbjuda hjälp med läxor eller annat skolarbete finns det nu mer medel att söka. I budgetpropositionen för 2016 framgår att 390 miljoner kronor avsätts årligen för huvudmännens arbete med att organisera sin verksamhet så att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer kan erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete.

Förordningen träder i kraft den 5 april i år.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.