Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen förlänger effektreserven till 2025

Publicerad

Regeringen presenterar nu förslag för att förlänga lagen om effektreserv (2003:436) till år 2025. Effektreserven sätts in om det skulle uppstå tillfällen då elanvändningen i Sverige är större än tillgången till el.

− Företag och konsumenter ska känna sig trygga i att få el levererad under årets alla dagar. En förlängning är nödvändig för att Sverige vid extrema situationer fortsatt ska ha en trygg elförsörjning, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Beslutet från 2010 om att avveckla effektreserven togs under förutsättningar att kunderna skulle bli mer flexibla i sin användning av el och att marknaden skulle driva fram flexibla produktionsresurser. Detta har inte skett. Därför vill regeringen förlänga effektreserven i ytterligare fem år. Effektreserven är en försäkringslösning som säkerställt ett stabilt elnät när elanvändningen är hög. Det är inte en lösning för att säkerställa den långsiktiga elförsörjningen för landet.

Det har kommit kritik mot att effektreserven tidigare bestått av oljeeldade produktionsanläggningar. Därför föreslår regeringen nu att miljökrav ska ställas i upphandlingen.

− Först och främst är det viktigt att vi har en effektreserv som uppfyller de tekniska krav som behövs för en reserv i elsystemet. Därefter är det angeläget att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av förnybara elproduktionskällor i effektreserven, kommenterar energiministern.

Regeringen har idag beslutat om lagrådsremissen Effektreserv 2020–2025. I lagrådsremissen föreslås att giltighetstiden för lagen om effektreserv ska förlängas till och med den 15 mars 2025. Därmed förlängs lagen med fem år. Det är affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för upphandlingen av effektreserven.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joakim Cejie
Handläggare, Miljö- och energidepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00