Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Åsa Romson kräver handling mot hormonstörande ämnen

EU-kommissionen måste ta fram vetenskapliga kriterier för vad ett hormonstörande ämne är. Det förväntas EU:s miljöministrar gemensamt kräva idag. Att få vetenskapligt grundade kriterier är avgörande för att kunna reglera användningen av hormonstörande ämnen, som idag används i mängder med produkter.

Men kommissionen har hittills låtit bli att ta fram sådana vetenskapliga grunder. 2014 stämde därför Sverige EU-kommissionen, och i december 2015 gav EU-domstolen Sverige rätt. Men ännu har inte EU-kommissionen slagit fast att de tänker följa domen. Frågan har nu lyfts till miljöministrarnas rådsmöte idag.

− Hormonstörande ämnen kan finnas i barnmatsburkar, konserver, hudkrämer och kassakvitton och kan innebära allvarliga hälsorisker. Det är en allvarlig situation som EU måste ta på stort allvar, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

− När till och med EU-domstolen gett oss rätt är det oacceptabelt att kommissionen inte levererar vetenskapliga kriterier så att ett starkt skydd kan utarbetas, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Vid dagens rådsmöte diskuteras även utfallet av de internationella klimatförhandlingarna och det nya klimatavtalet. Kommissionen analyserar nu avtalet, och miljöministrarna har en första diskussion om vad avtalet innebär för EU:s klimat- och energipolitik. Sverige välkomnar utfallet från klimatmötet COP21 som hölls i Paris i december. Det är viktigt att EU blir part i avtalet så snart som möjligt och att medlemsstaterna genomför alla dess delar fullt ut.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00