Innehållet publicerades under perioden

-

Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Publicerad

I en proposition som i dag har överlämnats till riksdagen föreslår regeringen att Konsumentverket med omedelbar verkan ska kunna förbjuda en kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att låna ut pengar till konsumenter. Förslaget är en del i regeringens arbete för att motverka överskuldsättning bland konsumenter.

– Det är viktigt att omedelbart kunna stoppa att de här företagen från
att låna ut pengar. De som gör en bristande kreditbedömning och inte
kontrollerar betalningsförmågan ökar på bördan för folk som har det svårt att klara sin överskuldsättning, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Innan en konsument får ta ett lån måste det göras en kreditprövning. Bara personer som klarar av att betala tillbaka ska få låna pengar. Att företag gör ordentliga kreditprövningar är centralt för konsumentskyddet på finansmarknaden och en viktig åtgärd för att motverka överskuldsättning i samhället.

I dag kan ett företag som inte gör tillräckliga kreditprövningar i särskilt allvarliga fall förbjudas av Konsumentverket att lämna krediter. Men med nuvarande lagstiftning börjar förbudet att gälla först när beslutet får laga kraft. Det betyder att företag som inte följer gällande konsumentskyddsregler kan fortsätta att låna ut pengar medan beslutet överklagas. Det riskerar att skapa onödigt ekonomiskt lidande hos konsumenter och regeringen föreslår därför att Konsumentverkets beslut att förbjuda ett företag att lämna krediter ska kunna gälla omedelbart.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00