Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Möjligheten att utöka användningen av fotboja vid kontaktförbud utreds

Publicerad Uppdaterad

Justitie- och migrationsministern ger en utredare uppdraget att se över användandet av fotboja vid kontaktförbud, för att förbättra skyddet för personer som förföljs eller trakasseras.

Lagen om kontaktförbud ska skydda personer som förföljs eller på annat sätt trakasseras. Ofta rör det sig om kvinnor som trakasseras av män som de tidigare haft en nära relation med.

2011 infördes möjligheten att elektroniskt övervaka att kontaktförbud följs genom användning av fotboja. Den här möjligheten används dock i mycket liten utsträckning.

En utredare ges därför i uppdrag att se över regelverket och bedöma om det finns behov av att använda fotboja i fler situationer än det som medges i dag för att övervaka kontaktförbud.

– Översynen är en viktig del i regeringens satsning på att förebygga och därigenom minska mäns våld mot kvinnor, säger migrations- och justitieminister Morgan Johansson.

Tillsynschefen vid Åklagarmyndigheten Per Lindqvist har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 17 januari 2017.

Promemoria: En översyn av förutsättningarna för elektronisk övervakning av kontaktförbud

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh