Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Åsa Romson deltar i Nordiskt miljöministermöte den 27 april

Publicerad

Onsdagen den 27 april reser klimat- och miljöminister Åsa Romson till Helsingfors för att delta i det nordiska miljöministermötet.

Under mötet avhandlas bland annat hur de nordiska länderna ska följa upp det historiska klimatavtalet som världen enades kring i Paris i december. Diskussionerna kommer även att beröra hur man från nordiskt håll planerar att bygga upp inför kommande klimatmöte i COP22 i Marrakech i december.

På agendan står även diskussion om arbetet för att stävja plastavfall i haven, samt överläggningar om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO och arbetet inför UN Environment Assembly, UNEA.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00