Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare stopp för finansiering av terrorism

Publicerad

Regeringen har i dag gett Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag i uppdrag att vidareutveckla och förstärka sitt samarbete för att effektivare bekämpa finansiering av terrorism.

– Finansieringen är en förutsättning för terrorismen. Genom att stoppa pengarna stryper vi terrorismens syre, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Beslutet är en uppföljning av Sveriges strategi mot terrorism som antogs i augusti. Den 10 december 2015 presenterade regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna en gemensam överenskommelse kring åtgärder mot terrorism. En del av överenskommelsen gäller åtgärder särskilt riktade mot finansiering av terrorism, detta går regeringen nu vidare med.

– Samhället kommer att kunna slå hårdare mot finansiering av terrorism när fler myndigheter jobbar samlat. Det pågår mycket bra arbete redan i dag, men vi vill se att de ännu mer tar tillvara respektive myndighets kompetens, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Var och en av myndigheterna ska nu se över hur de bättre kan samarbeta och själva ta initiativ vid behov av åtgärder inom respektive verksamhet för att bättre kunna bidra till arbetet mot finansiering av terrorism.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet är framgångsrik. Ett skäl till det är att satsningen förenar och inriktar kompetens från flera myndigheter mot ett gemensamt mål.

Säkerhetspolisen får i uppdrag att leda och samordna arbetet samt ansvara för att redovisa uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla och stärka samverkan för att arbeta effektivare mot finansiering av terrorism

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.