Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En ny lag om personnamn

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 16 juni, fattat beslut om en proposition med förslag om en ny lag om personnamn.

Den nuvarande namnlagen har varit i kraft i över 30 år. Lagen har kritiserats under en längre tid, bland annat för att den begränsar enskildas möjligheter att fritt välja namn. Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn, att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde och att förenkla hanteringen av namnärenden.

Lagen innebär bland annat att

  • Alla efternamn ska förvärvas genom ansökan. Automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption avskaffas.
  • Det ska finnas många möjliga efternamn att förvärva, bland annat ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria för alla. Det ska också bli möjligt med ett dubbelt efternamn.
  • Det ska inte längre vara möjligt att ta nya mellannamn, men den som redan har ett mellannamn får behålla det.
  • Det ska bli enklare att byta förnamn och efternamn.
  • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.
  • Skatteverket ska bli ensam namnmyndighet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

– Ett namn ger individen en identitet och en möjlighet att visa samhörighet med en viss familj och släkt. Regeringen presenterar nu förslag till en ny, modern lag som stärker människors möjligheter att välja sina namn och som ger familjer bättre förutsättningar att uppnå den namngemenskap de önskar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Prop. 2015/16:180 En ny lag om personnamn

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00