Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Laura Hartman leder regeringens tillitsdelegation

Publicerad

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill med reformen utveckla en tillitsbaserad styrning med fokus på medarbetarnas kunskap. Målet är att proffsen i offentlig sektor ska tillåtas vara proffs. Med detta skapas större nytta och kvalitet för medborgarna. Som ett led i denna process inrättas en delegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. Ordförande för delegationen blir Laura Hartman.

- Laura Hartman är en person som kännetecknas av hög integritet och skarp analysförmåga. Hon har en förmåga att driva komplexa processer och se bortom utmaningarna. Ska vi nå målet om en offentlig sektor där medarbetarnas kunskap tas tillvara behövs en person som brinner för samverkan mellan forskning och verksamhetsutveckling. För mig är det självklart att Laura Hartman ska leda detta arbete, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Jag känner mig stolt över förtroendet och är mycket entuasiastisk att sätta igång detta viktiga arbete. Att utveckla välfärdssektorn utifrån forskning och tillsammans med medarbetarna är något som jag verkligen brinner för. Det känns angeläget att ta ett helhetsgrepp över hela styrningen och se hur vi ännu bättre kan tillvarata all kompetens och erfarenhet som finns hos medarbetarna, säger tillitsdelagationens ordförande Laura Hartman

Delegationens uppdrag blir bland annat att:

  • genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling som omfattar hela styrkedjan, från den statliga nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Projekten ska följas av ett antal forskare.
  • med berörda myndigheter, kommuner och landsting analysera den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling och föreslå hur tillsynen över kommunal verksamhet kan bidra till verksamhetsutveckling.
  • analysera på vilket sätt olika ersättningsmodeller har styrande effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet samt lämna förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas.

Laura Hartman har förordnats till ordförande i delegationen. Övriga ledamöter är Emil Broberg, tredje vice ordförande i SKL och Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

De delar av uppdraget som avser ersättningsmodeller ska redovisas senast den 16 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas i en slutrapport den 16 juni 2018.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.